ANNONSØRINNHOLD:

Forcit Consulting kan bistå med å kartlegge og vurdere aktuelt omfang for dokumentasjon av nabobebyggelse

– Jo tidligere vi er inne, desto færre klager vil det komme

Anleggsarbeider gjør at det rister i nærliggende hus, knapt merkbart for noen og til stor bekymring for andre. En nabo begynner å inspisere nærmere, og finner en sprekk. Så meldes den inn. Men naboen kan ha gått rett forbi den samme sprekken lenge.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Anders Walseth i Forcit Consulting AS forklarer:

– Den sprekken kan ha oppstått nå, men den kan også være gammel. Finnes det ikke dokumentasjon, blir det fort en diskusjon mellom huseier og utbygger/entreprenør. Det kan også bli mer utfordrende for oss å skrive en skaderapport, som gjør at hele prosessen fordyrer seg, sier han.

GIR RÅD: Fagleder skade Anders Walseth, Forcit Consulting AS

Walseth er skadetakstmann, og understreker verdien av blant annet forhåndsbesiktigelse og vibrasjonsmålinger for hans vurderinger. Det er viktig at man vet, og ikke gjetter. Dokumentasjon er derfor viktig ved alle typer vibrerende arbeider.

Det vil kunne oppstå bekymringer og skadehenvendelser fra naboer. Da er det viktig med god dokumentasjon av naboeiendommene

Anders Walsteth, fagleder skade, Forcit Consulting.

– Det vil kunne oppstå bekymringer og skadehenvendelser fra naboer. Da er det viktig med god dokumentasjon av naboeiendommene. Vi får henvendelser hver uke, og det kan jo skje ting, understreker han.

Det blir sannsynligvis billigere i det lange løp å ta kostnadene med besiktigelse og vibrasjonsmåling, enn å diskutere med naboene underveis og i ettertid.

– Vi skal være en uavhengig part som ivaretar alles interesser. Både de som utfører grunnarbeid, og berørte naboer. En trygghet for alle, sier Walseth.

Kartlegging

Vibrasjoner fra anleggsarbeider kan oppleves ubehagelige, og de kan ikke minst forårsake skader. Som utførende må du ha kontroll på hvordan arbeidene påvirker dine omgivelser.

Du får en klar gevinst gjennom å dokumentere, måle og analysere.

– Jo tidligere vi er inne, desto færre klager vil det komme, tror Walseth.

For kommer han og hans kollegaer inn i startfasen, kan de bistå med å kartlegge og vurdere aktuelt omfang for dokumentasjon av nabobebyggelse. Utførelse og leveranse av uavhengig dokumentasjon er ekspertisen til Forcit Consulting.

Økonomisk ansvar

Av og til kan forhold eller skader oppstå, selv om vibrasjoner er under grenseverdiene som er satt. Da man som utførende part kan bli stilt til økonomisk ansvar sier det seg selv at det er risikabelt å sette i gang sprenging og annet anleggsarbeid uten å måle, uten å dokumentere, og uten å vite.

Om Forcit Consulting er involvert, kan forholdene enklere forklares og dokumenteres. For de måler, og de dokumenterer. Det er ytterst sjelden at saker går så langt at de ender opp i rettssystemet.

– Det er helt greit å ha eget utstyr, måle og ta egne bilder. Spørsmålet er hvordan det slår ut i en eventuell rettsak, legger han imidlertid til, og trekker derfor frem fordelen med å bruke en uavhengig part som Forcit Consulting.

Det er helt greit å ha eget utstyr, måle og ta egne bilder. Spørsmålet er hvordan det slår ut i en eventuell rettsak

Anders Walseth, fagleder skade, Forcit Consulting

Detektiv-virksomhet

Om det oppstår en tvist blir ofte Forcit Consulting koblet inn. Som skadetakstmann har Walseth vært involvert i skadesaker der det ikke foreligger noen dokumentasjon. Da sier det seg selv at det kan bli vanskeligere og mer tidkrevende å trekke en konklusjon, dersom skadene ikke skyldes åpenbart naturlige årsaker.

Mye vil da måtte basere seg på sannsynlighet og erfaringer, fremfor harde fakta.

– Da vil jeg se på helheten i prosjektet. Rett og slett være detektiv, og finne ut av hva slags utstyr som har blitt benyttet, hva som har blitt gjort og så videre. Man må bruke erfaringer fra tilsvarende saker for å komme så nært sannheten som mulig, sier han.

UAVHENGIG PART: Forcit Consulting dokumenterer nabobebyggelse som en uavhengig part

– Vi har god erfaring med å håndtere skadesaker knyttet til vibrerende arbeider. Man må ikke ha dokumentasjonen, men det kan være vesentlig tyngre dersom det ikke foreligger, forklarer Walseth.

For det er lite som kan konkurrere med fakta.

Alt innen dokumentasjon og måling

Forcit Consulting AS

  • Eksperter på omgivelsespåvirkning fra bygge- og anleggsprosjekter. Utfører blant annet rådgivning, videobesiktigelse, vibrasjonsmålinger, støyovervåkning og skadehåndtering.
  • Byttet navn fra Bergcon AS i september 2020. Da slo de seg sammen med sine nordiske søsterselskap under samme navn, FORCIT Consulting.
  • Sammen tilbyr de et komplett, utvidet tjenestetilbud innen miljøovervåkning i bygge- og anleggsprosjekter.

Forcit Consulting AS er en del av den over 125 år gamle finskeide Forcit-gruppen. Selskapet het tidligere Bergcon AS, og endret, sammen med sine Skandinaviske søsterselskaper Bergsäker og Finnrock, navn til Forcit Consulting september 2020.

Bedriften tilbyr alle typer tjenester knyttet til dokumentasjon og måling. Om det er forhåndsbesiktigelse eller skadevurdering under eller etter anleggsarbeidene. Eller vibrasjons-, støy-, støv- eller poretrykksmåling. Nytt er at de også utfører avviksmåling.

Sammen med sine søsterselskaper innehar de meget bred kompetanse og lang erfaring.

– Om vi ikke kan tilby forespurte tjenester gjennom Forcit-gruppen, har vi gode underleverandører og samarbeidspartnere. Vi skal kunne tilby alt som har med dokumentasjon og måling å gjøre, sier Anders Walseth.

Ønsker du mer informasjon om hvordan Forcit Consulting jobber med omgivelsespåvirkning? Hvordan de gjør det lettere for deg å fokusere på kjernevirksomheten og hverdagen?

Gå til https://forcitconsulting.no/

Powered by Labrador CMS