ANNONSØRINNHOLD:

DOKUMENTERER: Fagleder skade, Anders Walseth, Forcit Consulting AS er tydelig på at vibrasjoner må dokumenteres, selv om det ikke skal sprenges i forbindelse med anleggsarbeidene..

Derfor bør du utføre vibrasjonsmålinger ved alt anleggsarbeid

Trodde du at det kun er behov for vibrasjonsmålinger ved sprenging? Det er på ingen måte tilfelle.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

– Vår erfaring er at det er et like stort behov for dokumentasjon av vibrasjoner der det ikke skal sprenges, sier Anders Walseth. Han er fagleder skade i Forcit Consulting AS (tidligere Bergcon AS).

Klart, står huset fundamentert på fjell, og du skal spunte og grave hundre meter unna, er det ikke så farlig. Men hvordan vet du at den eneboligen står på fjell?

Anders Walseth, fagleder skade, Forcit Consulting AS

For et hus som står på fjell vil vibrasjonene i all hovedsak komme direkte vertikalt opp gjennom grunnmuren. Det tåler derfor mer enn et hus på bløt leire ved vanlig anleggsarbeid, hvor vibrasjonene treffer bygninger mer horisontalt (som kan være mer skadelig!).

Walseth poengterer derfor hvor viktig det er med kartlegging av grunnen og omgivelsene.

– Klart, står huset fundamentert på fjell, og du skal spunte og grave hundre meter unna, er det ikke så farlig. Men hvordan vet du at den eneboligen står på fjell, spør han?

Her kan en besiktigelse utført i forkant av anleggsarbeidene være med på å innhente nødvendige opplysninger.

Forcit Consulting AS

  • Eksperter på omgivelsespåvirkning fra bygge- og anleggsprosjekter. Utfører blant annet rådgivning, videobesiktigelse, vibrasjonsmålinger, støyovervåkning og skadehåndtering.
  • Byttet navn fra Bergcon AS i september 2020. Da slo de seg sammen med sine nordiske søsterselskap under samme navn, FORCIT Consulting.
  • Sammen tilbyr de et komplett, utvidet tjenestetilbud innen miljøovervåkning i bygge- og anleggsprosjekter.

Må dokumenteres

De som skal utføre graving, bygging, sprengning og lignende er pålagt etter naboloven å sørge for at naboeiendommer ikke påføres «utrasing, siging, risting, steinsprut, lufttrykk og anna» (Grannelove §5). Vibrasjonsmåling, som et av flere eventuelle tiltak, er derfor en særdeles viktig del av overvåkningsarbeidet, og gir deg pålitelig dokumentasjon for hvordan arbeidene påvirker omgivelsene dine.

Behovet for overvåking og dokumentasjon gjelder alt som skaper vibrasjoner. Dette fordi vibrasjoner oppfattes som ubehagelige, og naboer derfor gjerne kan melde om at arbeidene har forårsaket sprekker og skader i nærliggende konstruksjoner. Som byggherre og/eller entreprenør kan du bli holdt ansvarlig for påståtte skader. Da er det vesentlig at man kan vise til pålitelige målinger. Her kan Forcit Consulting bidra som en uavhengig og pålitelig tredjepart.

– Vi fastsetter grenseverdier i henhold til gjeldende standarder, forteller Walseth.

OMGVELSESPÅVIRKNING: Forcit Consulting er eksperter på omgivelsespåvirkning. De tilbyr tilpassede tjenester og pålitelig støtte innen for eksempel risikoanalyse, før- og etterkontroller, automatisert måling på nett og skadehåndtering.

Uheldige bevegelser

I for eksempel områder med dårlig eller veldig vannrik grunn, kan annen aktivitet være vel så skadelig som sprenging. Anleggsarbeid, som for eksempel massetransport eller et dunk med en skuff i bakken på steder med bløt leire, kan føre til horisontal forflytting i leira, i tillegg til vertikal.

Rystelsene vil føles verre jo høyere opp i bygget man står, lik den gyngingen som gjør at du føler du er på danskebåten, og man får en helt annen og uheldig bevegelse på bygget

Anders Walseth

– Da kan det skapes lavfrekvente, horisontale bevegelser i grunnen. Slike bevegelser kan ofte føles verre i et bygg med flere etasjer. Rystelsene vil føles verre jo høyere opp i bygget man står, lik den gyngingen som gjør at du føler du er på danskebåten, og man får en helt annen og uheldig bevegelse på bygget, forklarer faglederen.

– Det er også et menneskelig aspekt her. Det er stor forskjell på hva vi mennesker føler er ubehagelig, men den gyngingen og bevegelsen som skjer horisontalt oppleves som ubehagelig av de fleste, konstaterer han.

Et annet eksempel kan være i urbane strøk, der man gjerne driver med spunting, pæling, og ikke minst rivearbeider.

– Kanskje det detter ned en betongvegg? Det kan skape en bølge, som gir horisontale bevegelser, forklarer Walseth.

AVANSERT: Måleinstrumentene som Forcit Consulting benytter er teknologisk langt fremme, og alle relevante data vil ligge tilgjengelig i skyløsningen VipNordic.

Enkel prosess, avansert utstyr

I skyløsningen VipNordic vil data som svingehastighet, amplitude, akselerasjon og frekvens ligge tilgjengelig. Et godt verktøy for både utbygger og entreprenør.

– Vi har utstyr som har veldig god batterikapasitet. De tikker og går, og vi er veldig sjelden ute for å bytte batterier. Det sparer kunden for kostnader, sier Walseth.

Man kan koble forskjellige brukere til prosjektet, slik at for eksempel skytebas, anleggsleder eller prosjektleder får varsling på sms eller e-post når en måler trigger over fastsatte verdier.

Tiltak kan dermed umiddelbart settes inn.

Skytebasen som sprenger kan rette seg inn etter hver salve. Og måledata kan sendes til BlastManager, dersom dette benyttes.

Måledata kan også analyseres. Utbygger og entreprenør kan få tilgang til måledatabasen VipNordic og grafisk se kurveforløpet for hvert enkelt målepunkt og hver salve. Grafen kan også analyseres og filtreres.

Forcit Consulting kan også være en rådgivende part, som analyserer dataene løpende. Salve for salve.

GRAFISK FREMSTILLING: VipNordic gir både utbygger og entreprenør mulighet til å analysere kurveforløpet for hvert enkelt målepunkt, og hver eneste salve.

Kan fjernstyre

Forcit Consulting har sitt nedslagsfelt hovedsakelig i Oslo og Akershus, men tar på seg oppdrag i hele landet. For å minimere kostnader kan de også sende målere til entreprenører, men de ønsker allikevel å være så tett på som mulig.

– Vi ønsker da å vite hvor de står på huset i forhold til arbeidene, og gjerne et bilde av det. Da kan vi se at målerne er satt opp så riktig som mulig. På den måten har vi god kontroll, understreker Walseth.

En god rapport, med god dokumentasjon, vil ofte «legge ballen død»

Anders Walseth

Kontroll, fordi da vet de at dataene som registreres er så reelle som mulig. Dataene de får inn i systemet kan de da overvåke som en uavhengig part. Langt mer troverdig om det skulle oppstå klager, en eventuell tvist eller en skadesak.

De dukker stadig opp. Det vet Walseth godt.

– Vi har dem hver uke. Ting kan sprekke opp selv om man er under grenseverdiene, og ofte har det helt andre forklaringer, sier han.

Som byggherre og/eller entreprenør kan man bli stilt til økonomisk ansvar. Det er viktig å etterlate så lite som mulig til tilfeldigheter og gjetning. Dokumenter løpende. Rapporter i etterkant.

– En god rapport, med god dokumentasjon, vil ofte «legge ballen død», konkluderer Anders Walseth.

Powered by Labrador CMS