ANNONSØRINNHOLD:

STOR PÅGANG:

Drømmer om å gi mer gass

Fra 2025 kan du glemme diesel som drivstoffalternativ hvis du skal jobbe i eller rundt noen av de store byene. Hva gjør du da?

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

TROR PÅ GASS:

De store, tunge kjøretøyene i den norske anleggs- og transportbransjen går hovedsakelig på diesel. Sånn har det «alltid» vært, men sånn skal det ikke bli. Hvordan kan anleggs- og transportsektoren møte ufravikelige krav til en fossilfri hverdag?

Ifølge Jogeir Munkeby, Business Development Manager, i det nordiske energiselskapet Gasum, vil en av de aller beste løsningene være biogass.

– Biogass er en av flere grønne teknologier vi skal ha i fremtiden. Drivstoffkilder som EV og hydrogen er under utvikling, men biogass er en moden løsning som vi vet fungerer og som vi må benytte oss av nå, sier Munkeby.

Han er sikker på at biogass vil bli foretrukket selv om nye teknologier blir mer konkurransedyktige.

– Biogass vil på mange områder også være å foretrekke i fremtiden fordi klimaregnskapet for biogass er vesentlig bedre enn alt annet vi vet om i dag. Tall fra Avfall Norge viser en reduksjon av CO-ekvivalenter på 143 prosent i forhold til fossil diesel. Det er faktisk bedre å kjøre en biogassbil, enn å ikke kjøre, slår Munkeby fast.

– Avhengig av insentiver

Han får støtte av John Melby, senior salgssjef i Gasum. Han forteller at Gasum allerede har rundt 50 stasjoner i Norden og at trafikken ikke skal mangle nødvendig infrastruktur. Men for at det skal bli en realitet, må også interessen fra den norske anleggs- og transportbransjen øke. Det kan blant annet gjøres ved hjelp av gode insentiver, mener Melby.

– Vi kan realisere et nytt anlegg på seks til ni måneder, altså omtrent den samme tiden det går fra bestilling av en bil til den er klar. Klarer vi å snakke sammen tidlig i prosessen, kan vi snu oss rundt raskt og legge til rette. For å få fart på bruk at biogass er vi avhengig av incentiver for å få opp volum og kommersiell konkurransekraft. Her har Enova en viktig rolle gjennom å stimulere til innkjøp av biogassbiler og utvikle infrastruktur, sier Melby.

Han understreker også viktigheten av likestilling i forhold til andre nullutslippskjøretøy, som for eksempel fritak i bomring. Dessuten bør det offentlige være med å stimulere til innkjøp av biogass der det er mest hensiktsmessig.

NB: Saken fortsetter under bildet.

VIL BYGGE FLERE:

Må se hele regnestykket

Foreløpig er det økonomi som forsinker prosessen. Prisen på en liter biodrivstoff er høyere enn prisen på en liter diesel. Det får mange beslutningstakere til å vegre seg.

SKIFTET KOMMER:

– Når prisen på diesel er så lav som nå klarer man ikke å følge den, men det er et tydelig mål at biogass skal konkurrere med fossile drivstoff og være et av de rimeligste drivstoffene i forhold til andre biodrivstoff, som blant annet HVO-diesel. Vårt alternativ gir dessuten gode klimaeffekter, lokal næringsutvikling, utnyttelse av avfall og bidrar sirkulært. Vi må vurdere synergiene det har på hele verdikjeden, ikke bare prisen ved pumpa, sier Melby.

Til nå har anleggs- og transportbransjen vært forsiktige med å bestille kjøretøy som går på biogass. Det er stikk i strid med for eksempel renovasjonsbransjen som har brukt teknologien i mange år allerede. Melby sier han ser tegn til at bransjen er i ferd med å modne også på tunge kjøretøy, men at mange vegrer seg for «å trykke på den store knappen først»..

– Jeg oppfatter markedet som nysgjerrig og interessert. Mange tror kanskje at det ikke finnes alternativer som går på biodrivstoff, men det er feil. Det er mye redskap å få tak i dersom man vil og det er flere kjente produsenter som gjør en god jobb, blant annet Volvo, Scania og Iveco. Andre er på gang, så det står på dere som skal ta det i bruk, oppfordrer han.

Skiftet må komme

Og ganske snart må «de tunge» bransjene gjøre skiftet, enten de vil eller ikke. All anleggsvirksomhet i Oslo skal fra 2025 være fossilfri.

– Vår lovnad til brukerne er at det ikke skal være vanskelig å være først ute. Signaliseres det interesse for et visst volum av biler, skal vi bygge stasjoner. Skal vi vokse videre er vi avhengig av at vi får et større initiativ på eiersiden, fortsetter Melby.

Han løfter frem et spennende eksempel fra Oslo.

– Hvis vi ser på anleggsvirksomhet så er Oslo Havn en meget spennende case. De skal også være fossilfri i 2025. Vi har produksjon av gass et steinkast unna og kunne skreddersydd gode, miljøvennlige løsninger. Et annet eksempel er Fornebu-banen hvor det skal bygges i mange år. Der ville det vært ideelt med en stasjon, sier Melby.

Ambisiøse planer

Det vil skje mye på kort tid de neste årene når det gjelder overgangen til grønnere drivstoff. Gasum vil gjerne være med å bidra til utviklingen.

– Når det gjelder infrastruktur til langtransportmarkedet vil det skje mye allerede i løpet av 2021 og 2022. Vi har en ambisiøs plan om å kunne kjøre på flytende biogass mellom alle de store byene i hele Sør-Norge. Derfor er vi også veldig interessert i å høre hvis noen har en bra lokasjon til en ny fyllestasjon, sier Munkeby avslutningsvis.

HAR GÅTT OVER:
Powered by Labrador CMS