ANNONSØRINNHOLD:

Åpner muligheter for Tesla

– Vi håper at flere kan lære av hva Tesla har gjort, og la seg inspirere av hvordan de har benyttet seg av ordningen, sier Silje Molander i NOKUT.

Åpner muligheter for Tesla

Bare i 2021 har Tesla på Rud i Bærum rekruttert åtte faglærte mekanikere fra utlandet. Gjennom NOKUT har alle fått sidestilt sin utdanning med den norske fag- og yrkesopplæringen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dette har åpnet muligheter for Tesla til å utvide nettverket sitt og finne kvalifiserte medarbeidere fra et større område.

– Når flere får øynene opp for dette så blir NOKUT rimelig opptatt, sier Service Manager Jan Petter Trosholmen ved Tesla på Rud.

Godkjenner utenlandsk utdanning

Vi skal tilbake igjen til Tesla, men først: NOKUT ble opprettet i 2003, og en av oppgavene var godkjenning av utenlandsk utdanning. Da partene i arbeidslivet i 2015 ønsket en godkjenningsordning på fag- og yrkesopplæringsnivå, var det derfor naturlig å legge dette til NOKUT.

Silje Molander er seksjonssjef for godkjenning av utenlandsk fagutdanning. Personer med utenlandsk fag- og yrkesopplæring søker til NOKUT via en søkeportal.

NOKUT sammenligner de aktuelle utenlandske læreplanene med norske. For eksempel vil en læreplan for bilmekanikerfaget, tunge kjøretøy fra 70-tallet til i dag, sammenlignes med den norske gjeldende læreplanen i faget.

ANSVARLIG: Silje Molander er seksjonssjef for godkjenning av utenlandsk fagutdanning i NOKUT.

– Vi har sakkyndige som jobber for oss og gjør de faglige vurderingene. De sakkyndige er representanter fra opplæring, samt arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, forteller Molander.

Verifiserer dokumenter

Når en utenlandsk læreplan først har blitt godkjent går prosessen raskere for neste søker. Etter det faglige er vurdert vil NOKUT gjøre en ekthetsvurdering. I tillegg vil de sjekke dokumenter med de som faktisk har skrevet ut dokumentene, gjennom stikkprøver, eller om noe er mistenkelig.

– Det er viktig for samfunnsoppdraget vårt at det er tillit til godkjenningen vi utsteder. Vi jobber systematisk for å avdekke falske dokumenter, sier Molander.

– Vi har veldig godt kontaktnett så vi avdekker en del, og vi politianmelder falske dokumenter. De som har fått godkjenning via oss har vært gjennom en ganske omfattende prosess, fortsetter hun.

Vil ha høyere søkertall

Søknadsprosessen

  • Seksjon for godkjenning av utenlandsk fagutdanning godkjenner utenlandsk fag- og yrkesopplæring opp mot et bestemt norsk fag- eller svennebrev. Dette er en dokument-basert godkjenningsordning.
  • Søknadsprosessen foregår ved at enkeltindivider sender inn dokumenter og søker til NOKUT via en søkeportal.
  • Da dette er en faglig godkjenning, er NOKUT avhengig av sakkyndige til å foreta en faglig vurdering der utenlandske læreplaner sammenlignes med de norske. De sakkyndige kommer fra arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og opplæringssiden.
  • Hvis læreplanene ikke inneholder vesentlige faglige mangler sammenlignet med den norske læreplanen i det faget, kan den godkjennes.
  • Det å søke godkjenning er gratis, det eneste som koster noe er oversettelse av egne dokumenter til norsk eller engelsk

Tyskland, Polen, Latvia, Litauen og Estland er med i godkjenningsordningen, men selv om den har eksistert siden 2016 tror Molander at det er mange som ikke er klar over den.

– Vi skulle gjerne sett at flere søkte om godkjenning av fag- og yrkesopplæring, sier hun.

Høyere søkertall bør det også være rom for. Fagarbeidere og håndverkere er blant det bedrifter etterspør mest ifølge NHOs kompetansebarometer. Behovet for kvalifisert arbeidskraft er stort.

Selv om det nok er en del som ikke er klar over NOKUTs tilbud har mange blitt godkjent igjennom ordningen. Innenfor bygg- og anlegg er tallene høye. For bilmekanikere er det også et betydelig antall som har fått godkjent sin utdanning fra hjemlandet.

– Vi har til sammen godkjent 190 personer som bilmekaniker lette kjøretøy og 81 for tunge kjøretøy, sier seksjonssjefen.

Stort utbytte

Denne ordningen er noe Tesla har sett verdien av, og det har gitt utbytte for dem, for de ansatte og for kundene. Elbil-pioneren har vokst kraftig, og vil vokse ytterligere, men er samtidig avhengig av at kvaliteten opprettholdes.

– Vi gjør det vi kan på lærlingssiden, men det er et arbeidsmarked her i Norge hvor det ikke er flust med utdannede bilmekanikere som står klar til å bytte jobb, så det har hjulpet veldig, sier Trosholmen.

HØY ANDEL: Jan Petter Trosholmen er Service Manager ved Tesla på Rud. I 2021 har hans servicesenter hatt åtte kandidater gjennom NOKUT. – Vi er ganske store, men det er like fullt en høy prosentandel i vårt bilverksted, sier Trosholmen

Det er en klar styrke at de kan kvalitetssikre utdannelse med fagbrev fra andre land. Det sikrer en grunnkompetanse på verkstedet.

– Fagarbeidere trenger vi til tekniske ledere på verkstedet, og til å utføre periodiske kjøretøykontroller. Vi ekspanderer vårt mobile servicetilbud kraftig. Der er det også et krav om at alle som er ute på servicebil har et norsk godkjent fagbrev. Fordelene blir veldig store for å få dette igjennom, sier han.

Tekniske ledere

To av dem er Mateusz Miler og Adam Bartoszewicz. Begge har fått sin polske mekanikerutdannelse gjennomgått og godkjent på lik linje med et norsk fagbrev. Begge er nå tekniske ledere hos Tesla.

– Dette er den beste avgjørelsen jeg har tatt. Jeg hadde egentlig ikke planer om å reise fra Polen i det hele tatt. Jeg hadde flyttet til byen, fått meg en fin leilighet og hadde det bra, men Tesla endret alt. Det er noe nytt hver dag. En må både jobbe og tenke raskt. Du lærer mye, sier Mateusz Miler.

VINN-VINN: Godkjenningsordningen til NOKUT står høyt i kurs hos Tesla. De får tilgang på kvalifisert arbeidskraft. De ansatte får muligheter og kan starte klatringen på karrierestigen internt. (f.v) Mateusz Miler, Adam Bartoszewicz, Przemyslaw Wegier og Jan Petter Trosholmen.

Han ble overrasket over hvor smidig godkjennelsesprosessen var, selv om han var avhengig av hjelp for oversettelser.

– Jeg fikk hjelp av en venn som jobbet her, men hadde jeg visst at det var så enkelt som det var hadde jeg gjort det tidligere, sier han.

– Stor mulighet

Bartoszewicz hadde flere års erfaring som bilmekaniker i Norge før han bestemte seg for å få utdannelsen formelt godkjent gjennom NOKUT.

Da Tesla kom på banen var det en stor mulighet for meg i min karriere, men jeg måtte ha papirene i orden

Adam Bartoszewicz, teknisk leder, Tesla Rud

– Da Tesla kom på banen var det en stor mulighet for meg i min karriere, men jeg måtte ha papirene i orden. Det var litt vanskelig å finne informasjon om hvor jeg skulle henvende meg for å autorisere mine papirer, men det var egentlig enklere enn jeg trodde, sier han.

Trosholmen peker på verdien for den enkelte arbeider.

– Adam er teknisk leder. Det krever en godkjenning fra Statens Vegvesen og er noe som vil hjelpe han videre i karrieren. I tillegg har han tatt tilleggsutdannelse for EU-kontroller, noe som kun er mulig med godkjent fagbrev. Dette har åpnet opp muligheter for disse guttene, sier han.

Vinn-vinn

Service Manageren på Tesla Rud peker på at dette er en vinn-vinn-ordning. Han får inn godkjente fagarbeidere med kompetansenivået der det skal være. Ikke minst klarer han å holde på dem fordi de får mulighet til videreutdanning. De vokser, sammen med firmaet.

NOKUT

NOKUT – Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen – er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har de ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner. I tillegg er samfunnsoppdraget å godkjenne og informere om utenlandsk utdanning og informere om mulighetene for godkjenning av utenlandsk utdanning og kompetanse i Norge

– De får samme anerkjennelse og blir sett på samme måte som sine norske kollegaer. De får muligheter, jeg får de her over lengre tid, de blir mer integrert. Det er positive sideeffekter hele veien, sier Trosholmen.

GODT EKSEMPEL: Silje Molander i NOKUT er imponert over hvordan Tesla og Jan Petter Trosholmen benytter seg av deres godkjenningsordning.

Når de nå har fått det skikkelig under huden har de virkelig gitt gass.

– Vi har tatt et etterslep her med en god del fagarbeidere som nå er igjennom godkjenningsprosessen. Vi forsøker å få arbeiderne våre ferdig godkjent som fagarbeidere før de starter hos oss. Det har blitt veldig smidig. De føler at det blir veldig satset på, og det er akkurat det vi vil, sier han.

Silje Molander i NOKUT lytter både imponert og tilfreds.

­­– Vi håper at flere kan lære av hva Tesla har gjort, og la seg inspirere av hvordan de har benyttet seg av ordningen, sier hun

Powered by Labrador CMS