Et ønsket system for uønskede hendelser

MANGE RISIKOFAKTORER: Uønskede hendelser og avvik kan dessverre inntreffe når, og hvor som helst. Manglende systemer for registrering og håndtering bør aldri være en medvirkende årsak til at nye uønskede hendelser oppstår. Mindre administrasjon, samt hurtigere registrering og bedre oversikt, er med på å sikre et tryggere og bedre arbeidsmiljø.

Få full kontroll på avvikene

Et velfungerende avvikssystem er helt vesentlig, men rapporteringen kan være tidkrevende og prosessen tungvint. Et digitalt dokumentasjonssystem hjelper deg med å ta tilbake kontrollen.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen ble publisert for over 5 år siden.

I 2018 holdt Arbeidstilsynet drøyt 5000 tilsyn i bygge- og anleggsnæringen i Norge. I over 60 prosent av disse fant de brudd på arbeidsmiljøregelverket.

Dette er en næring med svært mange risikofaktorer. Uønskede hendelser og avvik kan inntreffe når, og hvor som helst. Personskader, nestenulykker, manglende verneutstyr, mangelfull sikring av folk eller last, materielle skader eller andre hendelser. Situasjonen skal dokumenteres, rapporteres og analyseres så raskt, og så effektivt som mulig.

Men hvordan?

KONTROLL: Med den nyeste versjonen har den skybaserte løsningen SmartDok også blitt et ideelt rapporteringsverktøy for uønskede hendelser.

– Bygg- og anleggsbransjen ønsker et system for rapportering av uønskede hendelser som er enkelt å bruke, og som leveres til en fornuftig pris. Det har vi nå utviklet, og levert, forteller salgssjef i SmartDok, Per Tore Hansen.

– Dette gir en trygghet på at du har det du trenger av dokumentasjon, om det skulle oppstå en situasjon. Det er også et nyttig verktøy for bedriften internt. Man kan lære av egne feil, bli flinkere, fortsetter han.

Løsningen ligger i lomma

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen (HMS). Alle hendelser som innebærer brudd på lovverket, blir regnet som avvik.

Arbeidstilsynet

Loven krever at arbeidsgiver har et system for å håndtere avvik. Et velfungerende avvikssystem finner ut hva som er skjedd, hvorfor det skjedde, retter opp forholdet og sørger for at det ikke skjer igjen.

Med en skybasert løsning som SmartDok kan du gjøre alt direkte fra mobilen. Du kan også legge ved GPS-sporede bilder, samt knytte hendelsen direkte til et prosjekt, eller en maskin. Rapporten sendes direkte til den behandlingsansvarlige. Da kommer man raskest mulig i gang med å analysere situasjonen, samt iverksette tiltak for å unngå at lignende inntreffer på ny.

Tungvint manuelt system

Fortsatt bruker mange et manuelt system med penn, papir og arkivering. Det er tungvint og tidkrevende. For den med ansvaret, kan det til og med være et uoversiktlig mareritt. Et digitalt dokumentasjonssystem gir deg mulighet til å digitalisere alle skjema som tidligere har vært naturlig å føre via papir. Alt kan nå føres via en app på mobiltelefonen, eller på nettbrett/PC.

 

Mindre administrativt arbeid, samt hurtigere og bedre oversikt, er kort og godt med på å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø.

Risikoutsatt

Det er det definitivt behov for. Bygg- og anleggsnæringen er en av de mest risikoutsatte næringene i det norske arbeidslivet, og har historisk sett hatt en betydelig andel av de årlige arbeidsskadedødsfallene i Norge, konkluderer Arbeidstilsynet i en rapport fra 2018.

UTVIKLING: SmartDok har helt siden 2007 laget et digitalt dokumentasjonssystem for, og i samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. Det utvides stadig, og mye ny funksjonalitet er ventet også i 2019.

– Å jobbe systematisk med helse, miljø og sikkerhet er helt nødvendig for å redusere risikoen for arbeidsulykker og arbeidsskadedødsfall. Arbeidsgiver har ansvar for å risikovurdere arbeidet, sørge for nødvendige sikkerhetstiltak og gi god opplæring til arbeidstakerne, kommenterer direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet i rapporten.

Ny funksjonalitet kommer

Alta-baserte SmartDok har helt siden 2007 laget et digitalt dokumentasjonssystem for, og i samarbeid med bygg- og anleggsbransjen. For et snaut år siden lanserte de en ny skjemabygger med en rekke nye funksjoner og muligheter. Sent i 2018 lanserte de et standardskjema for rapportering av uønskede hendelser (RUH) med mulighet for behandling og lukking av rapporteringer, samt statistikk på rapporterte avvik.

Det ble godt mottatt.

– Interessen var enorm i dagene etter lansering, forteller Hansen.

HMS/KS PRO, som den nye modulen heter, vil videreutvikles. I løpet av året vil den fylles med funksjonalitet.

– Kvalitetsavvik, vernerundeprotokoll og sikker jobbanalyse er viktige deler av det som kommer i modulen. Mye går på det å ta vare på egne ansatte, og ha et godt system for oppfølging internt, påpeker Per Tore Hansen.

Ønsker du å bestille HMS/KS, eller trenger du mer informasjon? Klikk her for å lese mer på SmartDok.no

Powered by Labrador CMS